Zpět na Lexikon

QUERCUS NIGRA – dub černý

Syn.: Quercus agnostifolia, Quercus aquatica, Quercus microcarya, Quercus nana, Quercus uliginosa

Čeleď: Fagaceae – bukovité

Lidově: Water oak

Quercus nigra si udržuje listy dlouho do zimy a někdy i vůbec neopadá
Maximální mrazuvzdornost:

-25°C

Min. teplotní optimum pro přezimování:

–°C

Zvláštní nároky:

Vlhčí půdy

Dub černý je poloopadavý strom, původem z jihovýchodních Spojených států, dorůstající výšky 15 – 30 metrů. Koruna je okrouhlá, symetrická. Borka je šedavě černá, s mělkými nepravidelnými puklinami. Listy často vytrvávají na stromě do dalšího roku a ještě na začátku zimy jsou zelené. Listy jsou dosti variabilní, obkosníkovité nebo úzce obvejčité, méně často také eliptické nebo vejčité, s 3 až 12 cm dlouhou a 1,5 až 6 cm širokou čepelí. Žaludy dozrávají 2. rokem, jsou široce vejcovité až kulovité, 9 až 18 mm dlouhé a stejně široké, do 1/4 až 1/3 kryté miskovitou číškou. 

Dub černý je rozšířen v jihovýchodních oblastech USA. Typicky roste na vlhkých až mokrých stanovištích v nížinách a na říčních náplavech, vyskytuje se však na celé řadě různých biotopů s různými půdními typy. V oblastech společného výskytu se dub černý kříží s jinými duby ze stejné sekce (Lobatae), zejména s dubem srpovitým (Quercus falcata), dubem marylandským (Q. marilandica), dubem vrbolistým (Q. phellos), dubem sametovým (Q. velutina) a duby Q. incana, Q. laevis či Q. shumardii.

Novinky v Lexikonu