Zpět na Lexikon

ARAUCARIA COLUMNARIS – blahočet

Syn.: Araucaria excelsa, blahočet ztepilý, blahočet Cookův

Čeleď: Araucariaceae – blahočetovité

Lidově: The coral reef araucaria, Cook pine; sloupovitá araukárie

Araucaria columnaris v Austrálii
Maximální mrazuvzdornost:

-6°C

Min. teplotní optimum pro přezimování:

6°C

Zvláštní nároky:

Araucaria columnaris je jednodomý strom, výrazně úzce kuželovitý, dorůstající výšky až 60 m, přičemž šířka spodní části koruny obvykle nepřesahuje 3 m. Kmen je štíhlý, borka drsná, pryskyřičnatá, šedá, odlupuje se v tenkých papírovitých proužcích. Větve jsou relativně krátké, rozložené téměř vodorovně s množstvím postranních horizontálních větévek. Větévky jsou tenké (mají průměr asi 1 cm), pokryté malými spirálovitě uspořádanými, těsně se překrývajícími zelenými listy (jehlicemi), dlouhými kolem půl centimetru. Samičí šištice jsou vejčité, 10–15 cm dlouhé. Početnější samčí šištice vyrůstají na koncích větévek, jsou válcovité, zahnuté, 5–10 cm dlouhé. Semena jsou vejčitá, 3–3,5 cm dlouhá, opatřená široce zaokrouhlenými křídly. Druh pochází z Nové Kaledonie a několika přilehlých ostrovů v jihozápadním Pacifiku – na tomto souostroví roste 13 druhů z celkového počtu 19 zástupců rodu Araucaria. Ve své domovině roste v těsné blízkosti mořského pobřeží, na vápencovém podloží, dokonce i na korálových útesech, toleruje zasolenou půdu.

Tento druh je často zaměňován s mnohem běžnějším „pokojovým jehličnanem“ Araucaria heterophylla. Ten se ale docela výrazně liší v habitusu a A. columnaris má v mládí jemnější jehlice, ale je hustší a elegantnější.

Druh je u nás vhodné pěstovat jako elegantní nádobovou rostlinu, která miluje pobyt venku cca od dubna do října, dle průběhu počasí. Snáší slabé mrazíky a chladnější zimování okolo 10°C. Ve světlých prostorech může být teplota přes zimu i pokojová.

Novinky v Lexikonu