Začátkem roku jsme také navštívili botanickou zahradu Troja. Bylo pořád mrazivé počasí, ale svítilo sluníčko. Po příchodu do skleníku jsme se rychle cítili unavení po takovém teplotním skoku. Ale zahradu jsme si celou prošli, i venkovní areál.

Při vstupu do první části skleníku nás potěšil pohled na rostliny ve svahu, tato část byla vedena ve stylu subtropických a spíše suchomilnějších rostlin. Jediným problémem je, že celý skleník je veden spíše na koukání, spousta míst je nepřístupných a není patrné, o jaké přesně druhy rostlin jde. Na druhé fotce je detail palmy, která byla ve svahu, bohužel není moc jasné o který druh jde.

Dále nasledoval vchod do podzemí, pochvíli jsme došli do delší chodby, kde místo zdí byla skla a za ním bylo spoustu vody a panoval tam vodní život. Až při vstupu do tropické části skleníku, jsme zjistili, že jsme před tím prošli jezerem a dívaly jsme se vlastně na vodní svět, ale ze spodu.

V tropické části, bylo o něco větší teplo a vlhko. Po vejití hned každého ohromil pohled na obrovskou ceibu, ze které padalo i listí a zároveň rostlo nové, to dost připomíná tropický prales. Zde byl také veden skleník do svahu, ale jen část, po přejití lávky se už vešlo do deštného pralesa, ale zase se muselo chodit jen po stezkách. Takže vidět všechny rostliny blíže nešlo.

  

Ještě byl k prohlédnutí horský skleník, zde bylo chladněji a vlhko. U prostřed skleníku byly masožravky a kolem byl zase svah, bylo zde hodně jehličnanů, bromelií, kapradin a další horské vegetace.

 

Po prohlédutí skleníku jsme šli do venkovní zahrady. Ta je velmi rozsáhlá a k tomu bylo ještě spousty sněhu, kdy nebylo vidět, jestli šlapeme po cestě nebo po záhonech, takže jsme obešli podle mapy jen to nejdůležitější, co nás zaujalo, jako byla Mexická část a bambusy. Cestou jsme objevili 2,5 metru vysokou Araucarii a ve vinohradu jsme našli i vzrostlý fíkovník.

   

Do botanické zahrady jsme se vydali i o pár týdnu později po oblevě, když už bylo na rostliny vidět.

 


 

A 9.7. 2010 jsme se zůčastnili zahájení výstavy palem. Fotodokumentaci nemám z důvodu špatné techniky. Vyfotil jsem jen jednu fotku, a to slavnostní zasazení vzácného cycasu.

Celý výstavní den byl velmi vydařený. Na výstavu palem úplně ideální, bylo 34°C a krásné počasí. Ve skleníku létali exotičtí motýli, celá delegace chodila po sleníku a mohli jsme se dozvědět spousty zajímavých informací. Celá zahajovací delegace se pak také přesunula do venkovního prostoru před skleník, kde bylo spoustu palem ke shlédnutí. A později i do venkovní zahrady, kde jednak byla přichystaná výstava výrobků z palem a bylo tu ještě pár palem ke shlédnutí. Celkově hodnotíme výstavu jako vydařenou.


DomůDomů