Klíčení semen palem


Nejdůležitějším faktorem a klíčem k úspěchu je čerstvost semen. Pokud jsou semena stará, tak přesto, že semenům poskytneme nejlepší možné podmínky ke klíčení, šance na vyklíčení je mizivá. Delší dobu klíčivosti si zachovávají semena palem ze subtropů, zvláště ze sušších oblastí, například Phoenix dactylifera si zachovává klíčivost údajně až 100 let! Naproti tomu palmy z tropických vlhkých oblastí si zachovávají klíčivost maximálně po dobu několika měsíců, spíše však jen týdnů. Jsou to například rody: Archantophoenix, Syagrus, Ptychosperma, Dypsis, Livistona, Pritchardia, Cyrtostachys, Hyophorbe, Copernicia, Howea nebo Areca.

Zajímavostí je klíčení palem z rodu Parajubaea. U těch platí spíše opak, její čerstvá semena klíčí velmi neochotně. U Parajubaei je potřeba uložit semena do chladného suchého prostředí, při teplotě kolem 10 - 15°C po dobu několika měsíců. Po této procedůře semena klíčí poměrně ochotně.

 

Teplota

Další důležitý faktor je teplota. Ta by se měla pohybovat, podle druhu, od 18°C až do 40°C (podrobnější informace viz tabulka).


Semenům palem ze subtropických oblastí vyhovuje zvláštní teplotní režim; například přes den vysoká teplota kolem 30°C a v noci (asi po dobu 8 hodin) potom teplota kolem 20°C. Tropické palmy mají rády naopak podobnou teplotu po celý den, většinou kolem 30°C.


Vlhkost

Je neméně důležitý faktor, substrát, v němž semena klíčíme, nesmí vyschnout a naopak nesmí být ani zamokřen. K tomu, abychom zvládli dobře regulovat vlhkost, potřebujeme ideální substrát.

 

Substrát

Nejvhodnější substrát je například substrát z kokosových vláken, známý pod názvem Lignocel a Cocopress. Prodává se lisovaný v kostkách. Před použitím se nechá nabobtnat ideálně ve vřelé vodě, aby se zlikvidovaly případné mikroorganismy. Následně se vylije přebytečná voda, substrát se ještě vymačká v dlani - a právě takto vlhký substrát je ideální. Kokosový substrát je také prodyšný, neobsahuje však žádné živiny, takže po vyklíčení semene se semenáček opatrně přesazuje do propustného výživného substrátu. Pokud neseženeme kokosový substrát, můžeme použít čistou rašelinu smíchanou s pískem nebo perlitem.


Světlo

je faktorem méně důležitým, palmová semena nejsou světloklíčivá, takže světlo nepotřebují. Potřebují ho však semenáčky, ihned po vyklíčení nadzemní části rostliny. Mělo by se jednat o světlo rozptýlené, nikoli přímý úpal. Naopak při nedostatečném osvětlení se semenáček vytahuje za světlem a je nevzhledný a náchylnější ke škůdcům a chorobám.

 

Stratifikace

Některá semena palem špatně vyklíčí bez pomocí stratifikace, jsou to subtropické druhy palem, které jsou zvyklé na nízké teploty a jejich semena si potřebují projít obdobím chladu. Semena stratifikujeme většinou ve vlhkém říčním písku při teplotě kolem 5°C, vyjímkou je již zmíněná Parajubaea, které vyhovuje stratifikace za sucha a při teplotě kolem 12°C. Stratifikace je vhodná pro palmy rodu: Rhapidophyllum, Butia, Jubaea, Nannorrhops. Vhodná ale nedůležitá je pro rody: Sabal, Trachycarpus nebo Chamaerops.

 

Skarifikace

Skarifikace znamená narušení tvrdého obalu semene. Semena palem s tvrdou testou (tvrdý obal semene) je vhodné napilovat. Dáváme při tom pozor, abychom nepoškodili embryo semene. Skarifikace je vhodná pro rody: Butia, Jubaea, Parajubaea, Bismarckia.

 

Máčení semen

Máčení semen je velmi důležité snad pro všechna palmová semena. Výrazně urychlí vyklíčení semene. Jednak pro to, že se do semene dříve dostane vlhkost, a také pro to, že některá semena obsahují v osemení inhibitory, což jsou látky, které brání vyklíčení a právě vodou se většinou vyplaví. Je však potřeba vodu minimálně jednou denně měnit a semena máčet po dobu dvou až pěti dnů. čím tlustší má semeno obal, tím déle by se mělo máčet. Teplota vody by měla mít minimálně 25°C, a může mít až 45°C 

 

 

Tabulka: Naše zkušenosti z klíčením semen palem: (*Doba klíčivosti: doba, po kterou si semeno uchovává klíčivost. *Střídavá teplota: některá semena potřebují zvláštní režim, kdy je třeba je udržovat při vyšší teplotě přes den a v noci naopak při teplotě nižší.)

 

Název Doba klíčivosti* Teplota v °C
Doba vyklíčení  Střídavá teplota*  Stratifikace Skarifikace Klíčivost
Bismarckia nobilis několik měsíců 25 - 35
1 - 24 měsíců
Ne
 Ne Ne / Ano velmi dobrá
Trachycarpus fortunei 1 rok  20 - 30
2 - 9 týdnů
 Ano / Ne
 Ne / Ano
Ne velmi dobrá
Trachycarpus wagnerianus až 1 roků 20 - 30 3 - 10 týdnů Ano / Ne Ne / Ano Ne dobrá
Trachycarpus latisectus až 1 rok 22 - 30 3 - 12 týdnů Ne / Ano Ne / Ano Ne velmi dobrá
Trachycarpus takil až 1 rok 20 - 30 3 - 30 týdnů Ano / Ne Ano / Ne Ne dobrá
Chamaerops humilis až 1 rok  22 - 35
3 - 12 týdnů
 Ano / Ne
 Ne / Ano
Ne vynikající
Chamaerops humilis "Cerifera" až 1 rok 25 - 35 3 - 12 týdnů Ano / Ne Ne / Ano Ne vynikající
Licuala grandis pár měsíců 25 - 30
 2 měsíce - 1 rok
 Ne  Ne Ne průměrná
Sabal minor 1 rok i více  20 - 35
 2 - 8 týdnů
 Ano / Ne
 Ne / Ano
Ne dobrá
Sabal palmetto 1 rok  22 - 35
 3 - 10 týdnů
Ano
 Ne Ne velmi dobrá
Sabal blackburniana 1 rok i více  22 - 35
 3 - 10 týdnů
 Ano / Ne
 Ne Ne velmi dobrá
Ptychosperma macarthurii
několik týdnů
 22 - 30
 2 - 8 týdnů
Ne
 Ne Ne velmi dobrá
 Washingtonia robusta
několik let
 20 - 35
1 - 4 týdny
Ano / Ne
 Ne Ne vynikající
Washingtonia filifera
 několik let
 20 - 35
1 až 4 týdny
Ano / Ne
 Ne Ne vynikající
Phoenix canariensis
1 rok i více
 20 - 30
 3 - 10 týdnů
Ano / Ne
 Ne Ne vynikající
Phoenix reclinata 1 rok i více 20 -30 1-6 týdnů Ne Ne Ne vynikající
 Phoenix dactylifera
desítky let
 20 - 40
3 - 6 týdnů
Ano / Ne
 Ne Ne vynikající
 Nannorrhops ritchiana
měsíce až 1 rok
 25 - 40
 2 měsíce až 1 rok
Ano
 Ano / Ne
Ne průměrná
Brahea armata několik let 20 - 40 6 - 24 měsíců Ano Ano / Ne Ne průměrná
 Jubaea chilensis
několik měsíců
20 - 30
2 - 24 měsíců
Ano
Ne / Ano
Ano / Ne průměrná
 Parajubaea torallyi
 měsíce  20 - 30
3 - 24 měsíců
Ano
Ano
Ano / Ne špatná
Archontophoenix alexandrae pár měsíců 25 - 35 2 - 6 týdnů Ne Ne Ne vynikajicí
 Veitchia merrillii několik týdnů   23 - 35 1 - 3 měsíce  Ne  Ne Ne  vynikající
Livistona muelleri  několik měsíců  22 - 30   2 - 5 týdnů  Ne  Ne Ne

 vynikající

Butia eriospatha 1 rok i více 25 - 35 1 - 24 měsíců Ano Ne / Ano Ano / Ne dobrá
Carpentaria acuminata  několik měsíců  25 - 35  3 - 12 týdnů  Ne  Ne   Ne dobrá
Dictyosperma album několik měsíců 25 - 35 2 - 10 týdnů Ne Ne Ne průměrná
Dypsis prestoniana několik měsíců 23 - 33 1 - 14 týdnů Ne Ne Ne dobrá
Rhopalostylis sapida několik měsíců 20 - 28 1 - 8 týdnů Ne Ne Ne velmi dobrá
Roystonea regia až jeden rok 22 - 35 2 - 14 týdnů Ne Ne Ne velmi dobrá
Syagrus romanzoffianum až jeden rok 22 - 35 4 - 20 týdnů Ano / Ne Ne Ne špatná
Thrinax radiata až jeden rok 22 - 30 2 - 8 týdnů Ne Ne Ne dobrá

DomůDomů